Het goede doel


Alle ingezamelde gelden komen ten goede aan Kankeronderzoekfonds Limburg. Zij steunen steunen veelbelovend en baanbrekend onderzoek t in het Maastricht UMC + en Limburgse partnerziekenhuizen.

Alle ingezamelde fondsen blijven in Limburg en worden besteed aan dit onderzoek dat bijdraagt ​​aan zorg op maat en preventie van kanker, resulterend in een geïntegreerde aanpak gericht op de individuele patiënt en zijn omgeving. Five4Five ondersteunt momenteel 6 verschillende projecten. (Lees verder onder de foto)

Killercel: de soldaat die kankercellen opruimt
Nierkanker herkennen door urine biomarkers
Borstreconstructie met gevoel
Energiek leven na dikkedarmkanker: #hoedan?
Een scan in plaats van een operatie bij borstkanker
Therapiecombie voor Longkanker